Επικοινωνία

TMI LTD. (HAIRMIND.GR).

Ελλάδα: 8χλμ. Βάρης-Κορωπίου, Αθήνα.

Κύπρος: Αθαλάσσης 15Β, Λατσιά 2221.

Tηλέφωνο Κύπρου: 99157486.