Επικοινωνία

TMI LTD. (TEOMICHAEL.COM).

Ελλάδα: Στυλιανού Γονατά 31, Αθήνα 12133.

Τηλέφωνο: 6980 605043

Κύπρος: Αθαλάσσης 15Β, Λατσιά 2221.

Tηλέφωνο: 99157486.